Tolliteenused

 • "VIGOLIN AS" tollivormistusteenuste hulka kuulub kõik alates deklaratsioonide trükkimisest kuni klientidelt nõutavate erilubade hankimiseni. Viime läbi tolliprotseduure import-, eksport- ja transiitkaupadele, samas pakume ka tollimaakleriteenuseid, võimaldades klientidele ajapikendust tollimaksude tasumisel (käibemaks ja riigilõivud). Osutame alljärgnevaid tolliteenuseid: 

    • Kauba omanikuvahetus tollilaos
    • Transiitvedude garanteerimine
    • Impordi-/ekspordideklaratsioonide täitmine ja vormistus
    • EUR sertifikaatide, CMR, TIR ja T1 dokumentide vormistus
    • Ajapikendus tolli- ja riigilõivude tasumiseks Vigolin-i tollimaaklerlus litsentsi alusel
    • Sanitaar- ja veterinaarinspektsiooni kontrolli läbiviimine ja vastavate sertifikaatide hankimine
    

  Tollilaole on väljastatud Maksu ja tolliameti poolt alljärgnevad load:

    • AT/0024/EE100EE - Tollilao luba
    • YT/0022/EE100EE - Tolliterminali luba 
    • VSA0015 - Volitatud kaubasaaja luba transiidil 
    • VST0016/EE1000EE- Volitatud kaubasaatja luba transiidil 
    • TA/013/EE100EE- Tolliagentuuri tegevusluba

  Konkreetse pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust:
  Tel: +372 6220311,
  Fax: +372 6220310
  Е-mail: terminal@vigolin.com