Laoteenused

 • Laoteenused:

  Vigolin AS on litsentseeritud tollimaakler ja üks Eesti staazikamaid tollilaopidajaid.

  Meie laod mõeldud nii tolli-, kui ka tavakaupade ladustamiseks ja asuvad Maardus - need on turvalised, kuivad ja vastavad erinevate kaupade, sh. toiduainete ladustamise nõuetele. Laohooned koosnevad üksteisest eraldatud ja erineva suurusega sektsioonidest, mis võimaldab ladustada ka kaupu, mida tuleb hoida teistest kaupadest eraldi.

  Kõik laod on varustatud raudteevagunite ja veoautode laadimiseks vajalike estakaadidega. Lisaks ööpäevaringsele mehitatud valvele on ladudes kaasaegsed elektroonilised tuletõrje- ja häiresüsteemid ja ka videovalvesüsteem.

   

  Ladustamine:

  Vigolin-i ladudes hoitava kauba üle peetakse elektroonilist arvestust - spetsiaalne tarkvara võimaldab igal ajal määratleda täpset laoseisu. Samuti on kogu tollivormistus dokumentatsioon säilitatud paberkandjal. Lisaks elektroonilisele laoarvestusele, teevad meie töötajad ka regulaarseid laoinventuure. 

  Kaubaomanike soovil teostatakse järgmisi teenuseid: kaupade ümberpakendamine, kahjustatud kauba ümbertöötlemine, kauba markeerimine, ümbermarkeerimine jms.

  Oleme Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt tunnistatud katselabor, kaubakoguste mõõtmise valdkonnas (Registreerimistunnistus:L089).